วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน | โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน

กิจกรรมสาธิตการนำเสนอผลการระดมสมองสู่การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนโพสต์ by โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน.